اخذ ضمانت‌نامه از واردکنندگان به جای دریافت نقدی

اخذ ضمانت‌نامه از واردکنندگان به جای دریافت نقدی

رئیس کل گمرک ایران گفت: کاهش و تعدیل سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها، انجام محاسبات کما فی‌السابق تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و اخذ ضمانت‌نامه از واردکنندگان به جای دریافت نقدی، چهار اقدام مهم برای ممانعت از…