چرا صادرات گندم روسیه افزایش یافت

چرا صادرات گندم روسیه افزایش یافت

آمارها نشان می دهد که صادرات گندم روسیه از نیمه دوم مارس رشد بیشتری داشته و تنها مصر واردات خود را ۲۴ درصد افزایش داده است، چند دلیل برای رشد صادرات وجود دارد. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان…